Działalność

Priorytetowym zadaniem BMPE jest angażowanie Uniwersytetu Łódzkiego w nowe projekty edukacyjne poprzez składanie nowych aplikacji, koordynowanie projektów, procesu aplikowania w instytucji, budowanie wizerunku UŁ jako profesjonalnego, wiarygodnego partnera do współpracy oraz promocja UŁ za granicą poprzez projekty międzynarodowe.

Biuro bierze odpowiedzialność za projekty realizowane w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych takich jak np. Lifelong Learning Program czy Culture z wyjątkiem programów typu mobility, polegającej na  wymianie studentów i pracowników naukowych.

Oferujemy:

  • pomoc w dopasowaniu pomysłu do konkretnego programu europejskiego;
  • pomoc w budowaniu konsorcjum projektowego (poszukiwaniu partnerów);
  • wsparcie w przygotowaniu wniosku;
  • zarządzanie projektem oraz komunikacja z partnerami.

Zachęcamy do kontaktu z nami  i przedstawienia swoich pomysłów na projekt europejski.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.